Przejdź do treści

Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS - etap powiatowy

24 października w Zespole Szkół w Siemiatyczach odbył się etap powiatowy Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/ AIDS. Z naszej szkoły brali w nim udział uczniowie klas I-III technikum: Leo Kamil Sklorz – uczeń klasy III TUF, Natalia Karolina Bociuk – uczennica klasy III TUF, Klaudia Mińko – uczennica klasy I TUF, Gabriela Miłkowska – uczennica klasy II TUF, Kamila Stępkowska – uczennica klasy II TUF.

Najwyższe wyniki w szkole uzyskali Leo Kamil Sklorz i Klaudia Mińko.

Koordynator: n-l biologii Halina Lubowicka

Spektakl "Kolumbowie" w Siemiatyckim Ośrodku Kultury

     23 października uczniowie z naszej szkoły obejrzeli spektakl „Kolumbowie” w wykonaniu aktorów Narodowego Teatru Edukacji. Przedstawienie zostało wyreżyserowane przez Krzysztofa Webera. Kolumbowie to pokolenie młodych ludzi, których okres wchodzenia w dorosłość przypadł na lata II wojny światowej. Pokazane losy bohaterów uświadamiają współczesnej młodzieży, że jej rówieśnicy żyjący w czasach wojennych byli do niej bardzo podobni. Tak samo mieli marzenia, byli beztroscy i bardzo kochali życie. Nie wybierali losu powstańczych bohaterów, lecz kiedy trzeba było, mimo swych młodych lat, szli po kolei na śmierć „jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec”. Doskonała oprawa muzyczna i multimedialna wprowadziła publiczność w realia, nawet te najbardziej dramatyczne, pozwoliła w nich uczestniczyć i wyjść z przedstawienia z odpowiednią dozą refleksji i wzruszeń oraz przemyśleniami o straconym młodym pokoleniu i o losie własnego kraju. 

Relacje z uroczystego otwarcia stadionu lekkoatletycznego

Czytaj i oglądaj: Starostwo Powiatowe, Radio Białystok, Podlasie 24

Nasza fotorelacja:

Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS Podsumowanie etapu szkolnego

     8 października 2018r. w naszej szkole odbył się etap szkolny Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS. Uczniowie klas I-III technikum rozwiązali test wiedzy, który zawierał zadania zamknięte i otwarte. Komisja po sprawdzeniu prac zakwalifikowała zgodnie z Regulaminem Olimpiady 5 osób do II etapu powiatowego. Są to:

1. Uczeń klasy III TUF,

2. Uczennica klasy III TUF,

3. Uczennica klasy I TUF,

4. Uczennica klasy II TUF,

5. Uczennica klasy II TUF.

 

Czytaj więcej...

Lekcje z ZUS

     Ruszyła piąta edycja programu edukacyjnego „Lekcje z ZUS”, który jest skierowany do szkół ponadgimnazjalnych. Projekt objęty jest honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie już po raz drugi przystąpił do projektu. W ramach programu uczniowie zdobywają praktyczną wiedzę z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej i przysługujących im świadczeń - czyli  praw i obowiązków wynikających z podlegania ubezpieczeniom społecznym.

Czytaj więcej...

Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

"Szkoła musi dać dzieciom i młodzieży miłość do ojczyzny, do kultury domowej, rodzinnej i narodowej. I musi wychować w tym duchu..."
Prymas Tysiąclecia
Kardynał Stefan Wyszyński
 
     12 października obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji została przygotowana uroczysta akademia przypominająca o roli szkoły i nauczycieli w walce z zaborcami i kształtowaniu naszej tożsamości narodowej. Podczas tej uroczystości odbyło się także ślubowanie uczniów klas pierwszych. Po części oficjalnej klasa gospodarująca - IV TEO zaprezentowała przygotowane piosenki ze specjalnymi dedykacjami oraz podziękowała nauczycielom i pracownikom szkoły za trud włożony w edukację i wychowywanie młodzieży.