Przejdź do treści

100.rocznica wybuchu powstania wielkopolskiego

Powstanie wielkopolskie 1918 – sukces wielkopolskiego społeczeństwa

Powstanie wielkopolskie rozpoczęło się 27 grudnia 1918 roku. Po godzinie 16:00 na ulicy Wilhelmowskiej w Poznaniu padły jego pierwsze strzały. To dzięki temu zrywowi Wielkopolska została włączona w granice niepodległego państwa polskiego.

Wyzwolona, a co trzeba podkreślić —  nie zniszczona wojną Wielkopolska, stała się ważną podporą państwa polskiego; to poznańskie banki finansowały w dużej mierze działalność rządu Paderewskiego, a 70-tysięczna Armia Wielkopolska, doskonale uzbrojona i wyposażona, stanowić miała najlepszą część wojska polskiego; jej pierwsze formacje już wiosną 1919 roku wsparły walczących w Galicji Wschodniej, następnie zapisały piękną bojową kartę w walkach z bolszewikami, także w wojnie 1920 roku. Jednocześnie Wielkopolanie czynnie wspierali ruch polski na Śląsku, dostarczając mu świetnie przygotowanych i bitnych kadr. Tak więc znaczenie Powstania Wielkopolskiego zdecydowanie wykracza poza regionalny wymiar, jest istotnym wkładem w budowę niepodległego państwa polskiego.

Czytaj więcej: https://histmag.org/Powstanie-wielkopolskie-1918-sukces-wielkopolskiego-spoleczenstwa-17999

Obchody Stulecia Odzyskania Niepodległości w Siemiatyczach

     11 listopada 2018 roku delegacja naszej szkoły na czele z Dyrektorem wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyła w siemiatyckich obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Uroczystości rozpoczęły się nabożeństwem w cerkwi p. w. św. św. Apostołów Piotra i Pawła oraz mszą świętą w intencji ojczyzny w kościele p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Następnie uczestnicy uroczystości przemaszerowali pod Obelisk Niepodległości przy ulicy Legionów Piłsudskiego, gdzie dokonano odsłonięcia popiersia Marszałka Józefa Piłsudskiego. Po przemówieniach zaproszonych gości delegacje z różnych środowisk naszego powiatu złożyły wiązanki kwiatów pod nowo odsłoniętym pomnikiem. Po części oficjalnej zaprezentowano okolicznościowy happening przygotowany przez uczniów SP 3 w Siemiatyczach oraz pokaz Ochotniczego Szwadronu Kawalerii.

Świętujmy sto lat odzyskania niepodległości przez Polskę

Spot z Melem Gibsonem ukazuje rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w dosyć oryginalny i niespotykany dotąd sposób. Dotychczasowe opowieści o historii i tradycji zastąpiono uniwersalną opowieścią o powrocie do domu.

 

źródło: https://wmeritum.pl/spot-z-melem-gibsonem/254743

Obchody 100-lecia niepodległości Polski

     Obchody rocznicy zostały rozpoczęte uroczystym odsłonięciem tablicy upamiętniającej ojców niepodległości - Piłsudskiego, Dmowskiego, Paderewskiego, Witosa, Korfantego i Daszyńskiego. Następnie, włączając się w akcję „Rekord dla Niepodległej” o 11.11 wspólnie odśpiewaliśmy hymn narodowy. Podczas akademii młodzież swoim śpiewem i recytacją przypomniała jak trudna była polska droga do wolności. Na zakończenie zostały wręczone nagrody dla zwycięzców w konkursie plastyczno-multimedialnym oraz puchar za udział w Biegach Niepodległości. Uwieńczeniem szkolnych obchodów 100- lecia był wspaniały biało-czerwony tort.

     Serdecznie dziękujemy uczniom za zaangażowanie oraz wzruszające występy przypominające o tym, jak wielkie mamy szczęście, że żyjemy w wolnym kraju.

Zespół Humanistyczny