Przejdź do treści

Budowa Orlika Lekkoatletycznego już za rok

     Już w przyszłym roku przy Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie rozpocznie się budowa nowoczesnego Orlika Lekkoatletycznego.   Zakres rzeczowy tego zadania obejmuje:

  • budowę bieżni okrężnej 4 – torowej o dł. 400 m, wraz z 6 torowym odcinkiem bieżni  prostej 100m z prefabrykowanej wykładziny kauczukowej – 13-14 mm,
  • renowację boiska do piłki nożnej z trawy naturalnej,
  • budowę rowu z wodą do biegu z przeszkodami,
  • budowę dwustronnej, dwuścieżkowej skoczni do skoku w dal i trójskoku oraz skoczni do skoku wzwyż,
  • budowę rzutni do pchnięcia kulą, rzutu dyskiem i młotem oraz oszczepem,
  •  budowę dwustronnej skoczni do skoku o tyczce.

     Bieżnia wokół boiska będzie wykonana wraz z systemem odwadniającym i zostanie ogrodzona panelami stalowych. Cały obiekt będzie oświetlony i wyposażony w trybunę oraz zaplecze sanitarno – szatniowe, małą architekturę i wyposażenie lekkoatletyczne.

     Obok planowanego stadionu lekkoatletycznego funkcjonuje już otwarte w tym roku boisko wielofunkcyjne. W ten sposób przy naszej szkole powstanie nowoczesny kompleks sportowy, jedyny taki w całej części południowej Województwa Podlaskiego. Będzie to obiekt certyfikowany kategorii VA.

Powiatowe obchody Święta Wojska Polskiego - relacja

W dniu 15 sierpnia 2017 r. odbyły się Powiatowe Obchody Święta Wojska Polskiego zorganizowane wspólnie ze Społecznym Komitetem Budowy Pomnika Żołnierzy Walczących w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie w latach 1940-1945. Uroczystości rozpoczęły się od wystawienia na cmentarzu parafialnym posterunków honorowych harcerzy i złożenia kwiatów przy grobach żołnierzy poległych w walkach o niepodległość Naszej Ojczyzny. Po tym uczestnicy obchodów wzięłi udział w mszy świętej w siemiatyckim kościele pw. WNMP. Główne uroczystości odbyły się przy pomniku upamiętniającym Żołnierzy Walczących w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie w latach 1940-1945.

za: http://www.siemiatycze.pl/news,852,powiatowe-obchody-swieta-wojska-polskiego-relacja.html

Powiatowe Obchody Święta Wojska Polskiego

Zapraszamy na Powiatowe Obchody Święta Wojska Polskiego

15 sierpnia zapraszamy do Siemiatycz na Powiatowe Obchody Święta Wojska Polskiego organizowane przez Powiat Siemiatycki i Społeczny Komitet Budowy Pomnika Żołnierzy Walczących w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie w latach 1940-1945. Biorąc udział w obchodach Święta Wojska Polskiego, dajemy świadectwo patriotyzmu i szacunku dla historii Rzeczypospolitej Polskiej, ale równocześnie wyrażamy wdzięczność naszym siłom zbrojnym za to, że skutecznie dają nam poczucie bezpieczeństwa. Oddajemy też hołd tym, którzy walczyli o niepodległą Polskę  i nierzadko oddali swoje życie za naszą Ojczyznę.

za: http://www.siemiatycze.pl/news,851,zapraszamy-na-powiatowe-obchody-swieta-wojska-polskiego.html

Reforma kształcenia zawodowego

Zmiany w przepisach dotyczące kształcenia zawodowego

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. 2017 r. poz. 622) będzie obowiązywać od roku szkolnego 2017/2018 w:
  • klasach I branżowej szkoły I stopnia;

  • klasach I dotychczasowego czteroletniego technikum;

  • semestrach I szkoły policealnej.

a w latach następnych również w kolejnych klasach lub semestrach tych szkół.

Podstawa prawna: art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

Czytaj więcej...