Przejdź do treści

Akademia z okazji Ślubowania Klas Pierwszych i Dnia Edukacji Narodowej

     Akademia z okazji Ślubowania Klas Pierwszych i Dnia Edukacji Narodowej, rozpoczęła się wystąpieniem dyrektora szkoły p. Alfreda Bajeny, który serdecznie powitał zebranych i w swoim przemówieniu przedstawił znaczenie i genezę ślubowania w świetle znaczących wydarzeń z historii Polski. Następnie przedstawiciele uczniów klas pierwszych w zawodach technik informatyk i technik usług fryzjerskich złożyli słowa przysięgi na sztandar szkoły. W dalszej części uroczystości zabrał głos uczeń klasy maturalnej. Przypomniał on m.in., że Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego, pierwotnie ustanowione w 1972r. jako Dzień Nauczyciela. Od 1982 roku, obchodzone pod nazwą Dzień Edukacji Narodowej. Upamiętnia ono rocznicę utworzenia Komisji Edukacji Narodowej z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego na Sejmie Rozbiorowym w dniu 14 października 1773 roku.

     Podsumowaniem wzniosłego szkolnego wydarzenia były życzenia, złożone wszystkim zgromadzonym na uroczystości pedagogom od całej społeczności uczniowskiej.