Przejdź do treści

Poznaj swoje prawa w pracy

     14 listopada 2016 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie klas II i IV Technikum w zawodzie technik ekonomista z przedstawicielem Państwowej Inspekcji Pracy. Wykład pani Wioletty Młynarczuk inspektora Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku związany był z kolejną edycją konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”  dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, do którego zostały zgłoszone klasy II,III i IV technikum ekonomicznego, opiekunem grupy jest p. Justyna Szewiak-Puch. Etap szkolny w formie pisemnego testu on-line odbędzie się 1 grudnia.
     Celem spotkania, jak też konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu prawa pracy, inspirowanie młodych ludzi do podnoszenia poziomu wiedzy w tym zakresie oraz uświadomienie osobom, które dopiero wchodzą na rynek pracy, że regulacje prawa pracy mają wpływ na wyższy komfort pracy i życia osobistego, że stosowanie zasad prawa pracy „opłaca się” i jest podstawą funkcjonowania zdrowego rynku pracy oraz uczciwej konkurencji.
     Organizatorzy spotkania mają nadzieje, że młodzież uczestnicząca w spotkaniu rozpoczynając życie zawodowe będzie świadomie korzystać ze swoich praw w pracy oraz w sposób właściwy funkcjonować na rynku pracy.

Nauczyciele zawodowych przedmiotów ekonomicznych:
Wicedyrektor Marta Jakimiuk,
Justyna Szewiak-Puch,
Katarzyna Piotrowska.