Przejdź do treści

Stypendia Prezesa Rady Ministrów

Diana Czarkowska – uczennica III klasy naszej szkoły w zawodzie technik ekonomista otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2016/2017. Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom odbyła się 14 grudnia 2016 r. o godz. 10.30 w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku.

Dianie gratulujemy i czekamy na sukcesy edukacyjne innych uczniów!

Uczą się najlepiej w swoich szkołach. Są wzorem dla swoich rówieśników. 121 uczniów z całego województwa otrzymało stypendium Prezesa Rady Ministrów: 
Czytaj więcej