Przejdź do treści

Pracownia energetyki odnawialnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej to nowy kierunek kształcenia zawodowego, który został uruchomiony w Zespole Szkół Rolniczych w Czartajewie w roku szkolnym 2015/16.

W styczniu 2017 r. w szkole zostały otwarte nowe pracownie na potrzeby tego kierunku:

Pracownia dokumentacji i systemów energetyki odnawialnej wyposażonej w nowoczesne stanowiska komputerowe z profesjonalnym oprogramowaniem oraz pracownia montażu i obsługi systemów energetyki odnawialnej.

Należy wspomnieć, że znaczący wkład w przygotowanie pracowni mieli sami uczniowie naszej szkoły. Młodzież z technikum energetyki odnawialnej, pod kierunkiem nauczyciela p. Bogdana Laskowskiego, wykonała elementy instalacji sanitarnej, które umieszczono w pracowni jako pomoce dydaktyczne, zaś ich koledzy z technikum informatycznego, pod kierunkiem p. Mariusza Szulca, zamontowali okablowanie i urządzenia lokalnej sieci komputerowej.

W dniu 19 stycznia 2017 r. przedstawiciel firmy Kisan Pan Rafał Kubasik, w obecności Pana dyrektora Alfreda Bajeny i nauczyciela zawodu Pana Bogdana Laskowskiego, wręczył uczniom klasy II technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, zaświadczenia o uczestnictwie w seminarium szkoleniowym z zakresu projektowania, technologii stosowania i montażu instalacji wodociągowych i grzewczych z rur wielowarstwowych systemu "Kisan" oraz systemu stalowych rur zaprasowanych "Kistal". Pod koniec listopada ubiegłego roku uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Czartajewie brali udział w wyżej wymienionym seminarium szkoleniowym.

W pełni wyposażona szafa narzędziowa w pracowni montażu i systemów energetyki odnawialnej.