Przejdź do treści

Szkolenie dotyczące handlu ludźmi

     8 czerwca w naszej szkole odbyło się szkolenie Policji  w związku z kampanią informacyjną mająca na celu poprawę świadomości zagrożeń wynikających z handlu ludźmi w ramach "Krajowego planu działań przeciwko handlowi ludźmi".

   W trakcie szkolenia funkcjonariusz Policji przedstawił m.in. przyczyny rozwoju tego procederu oraz  proces werbowania potencjalnych ofiar. Omówiony został również program wsparcia i pomocy dla ofiar handlu ludźmi.  Prowadzący zwrócił uwagę  że handel ludźmi to szeroki i wieloaspektowy problem, którego ofiarą poprzez podstęp, oszustwo, groźbę, użycie siły może stać się każdy. Przypomniał więc o zachowaniu ostrożności i czujności wobec interesujących ofert pracy, ciekawych wyjazdów turystycznych, nauki języka, które mogą okazać się pułapką. Uczniowie obejrzeli też dwa filmy, które pokazywały prawdziwe historie ofiar handlu ludźmi.

   Po szkoleniu z funkcjonariuszem Policji uczniowie naszej  szkoły napisali krótki test przeprowadzony przez panią Katarzynę Piotrowską, który dotyczył wiedzy zdobytej podczas przeprowadzonej kampanii informacyjnej. Największą ilość punktów rozwiązując test bezbłędnie zdobyło trzech uczniów: Kamil Daniluk klasa I TI, Gabriel Rożuk klasa II TI, Mateusz Krawczuk klasa II TI. Zostali oni nagrodzeni dyplomami i drobnymi upominkami.