Szkolenie dotyczące handlu ludźmi

  • Drukuj

     8 czerwca w naszej szkole odbyło się szkolenie Policji  w związku z kampanią informacyjną mająca na celu poprawę świadomości zagrożeń wynikających z handlu ludźmi w ramach "Krajowego planu działań przeciwko handlowi ludźmi".

   W trakcie szkolenia funkcjonariusz Policji przedstawił m.in. przyczyny rozwoju tego procederu oraz  proces werbowania potencjalnych ofiar. Omówiony został również program wsparcia i pomocy dla ofiar handlu ludźmi.  Prowadzący zwrócił uwagę  że handel ludźmi to szeroki i wieloaspektowy problem, którego ofiarą poprzez podstęp, oszustwo, groźbę, użycie siły może stać się każdy. Przypomniał więc o zachowaniu ostrożności i czujności wobec interesujących ofert pracy, ciekawych wyjazdów turystycznych, nauki języka, które mogą okazać się pułapką. Uczniowie obejrzeli też dwa filmy, które pokazywały prawdziwe historie ofiar handlu ludźmi.

  Szkolenie dotyczące handlu ludźmi Po szkoleniu z funkcjonariuszem Policji uczniowie naszej  szkoły napisali krótki test przeprowadzony przez panią Katarzynę Piotrowską, który dotyczył wiedzy zdobytej podczas przeprowadzonej kampanii informacyjnej. Największą ilość punktów rozwiązując test bezbłędnie zdobyło trzech uczniów: Kamil Daniluk klasa I TI, Gabriel Rożuk klasa II TI, Mateusz Krawczuk klasa II TI. Zostali oni nagrodzeni dyplomami i drobnymi upominkami.