Przejdź do treści

Szkolenie z firmą Prandelli

     Dnia 20.03.2017r. klasa II Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej uczestniczyła w szkoleniu dotyczącym łączenia systemów rurowych firmy Prandelli z Gdańska. Pokaz przeprowadził pan Marek Grabowski, kierownik działu technicznego firmy.

W trakcie szkolenia uczniowie mieli możliwość zapoznać się z systemami włoskiej firmy o blisko 100 – letniej tradycji, produktami takimi jak: system PP oraz systemem PEX. Oprócz wiedzy teoretycznej uczniowie samodzielnie mogli łączyć rury w poznanych systemach.

Serdecznie dziękujemy panu Markowi Grabowskiemu i firmie Probud z Siemiatycz, za pomoc w organizacji szkolenia.

Bogdan Laskowski 

Nowe kierunki kształcenia ZSR w Czartajewie

 

     Powiatowa Rada Zatrudnienia pozytywnie zaopiniowała nowe kierunki kształcenia w Zespole Szkół Rolniczych w Czartajewie, do których nabór rozpocznie się od roku szkolnego 2017/2018. W dotychczasowej ofercie dla absolwentów gimnazjów były technika: usług fryzjerskich, ekonomiczne, architektury krajobrazu, urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, informatyczne i mechaniczne. Do kierunków tych, od września 2017r., dołączą technika w zawodach:

Technik handlowiec     

Technik elektryk  

Pozytywną opinię uzyskały również kierunki kształcenia w zaocznej szkole policealnej, adresowane do absolwentów szkół średnich, którzy są zainteresowani uzyskaniem tytułu technika w zawodach:

Technik administracji

Technik rachunkowości

Szczegółowe informacje o kierunkach można znaleźć na stronie szkoły http://www.zsr-czartajew.pl/start/index.php/informator-2017-18

 

 

Nowe komputery w pracowni informatycznej

     Od początku roku uczniowie technikum informatycznego odbywają zajęcia z przedmiotów zawodowych na nowoczesnych komputerach. Stare wysłużone zestawy z pracowni Urządzeń Techniki Komputerowej zostały zastąpione szybkimi komputerami o parametrach zapewniających komfortową pracę nawet z wymagającymi aplikacjami. Nowym jednostkom towarzyszą teraz większe monitory, co jeszcze bardziej zwiększa możliwości i wygodę pracy. Nasi uczniowie chętnie zaangażowali się w wymianę jednostek i samodzielnie podłączyli oraz przetestowali nowe zestawy.

 

Inwentaryzacja terenu - pierwszy krok do projektu

Wraz z pierwszymi promieniami słońca uczniowie technikum architektury krajobrazu wyruszyli w teren. Tym razem sporządzali inwentaryzację ternu zielonego przy Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach. Co się kryje pod tym stwierdzeniem i na czym polega to ćwiczenie?

Inwentaryzacja szaty roślinnej to podstawa opracowań projektowych dla terenów zieleni. Często uzupełnia ją tzw. gospodarka drzewostanem. Jest wykonywana tak dla niewielkich ogrodów przydomowych jak i dla parków, czy osiedli.

Co w praktyce oznaczają te pojęcia i na czym polega ta cała inwentaryzacja?

Inwentaryzacja szaty roślinnej to nic innego jak graficzne naniesienie na aktualną mapę terenu i opisanie wszystkich istniejących drzew starszych niż pięć lat oraz krzewów. Opis sporządza się najczęściej w formie tabelarycznej. W przypadku drzew musimy, dla każdego egzemplarza, podać parametry tj. gatunek, wysokość drzewa, średnica korony, obwód lub/i średnica pnia. Jeśli chodzi o krzewy to przede wszystkim podajemy gatunek, wysokość oraz powierzchnię jaką zajmują. Wszystkie te informacje należy zapisać w tzw. tabeli inwentaryzacyjnej. Tam także, w osobnej kolumnie, dla każdego drzewa lub grupy krzewów zapisujemy tzw. uwagi czyli np. informacje o deformacjach, chorobach, kondycji i innych cechach szczególnych.

Aneta Leszczyńska

ELEKTROŚMIECI - Problem globalny

     Dnia  22.03.2017 uczniowie klasy II Technikum Energetyki Odnawialnej wzięli udział w warsztatach pt. „Elektrośmieci – problem globalny”. W ramach spotkania obejrzeli film pt. „Elektroniczne śmietnisko” i prezentację multimedialną zawierającą informacje dotyczącą ZSEE i postępowania z nimi. Warsztaty odbyły się przy współpracy z Fundacją na rzecz walki z odpadami Czysta Ziemia.

Aneta Lenkiewicz