Przejdź do treści

Energia Słoneczna - eksperymenty

     Uczniowie klasy II Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej w ramach zajęć przeprowadzali eksperymenty związane z energią słoneczną. Zapleczem tych eksperymentów był nowoczesny zestaw, w którym znajduje się między innymi kolektor słoneczny będący od niedawna na wyposażeniu pracowni. W doświadczeniach uczniowie musieli zmierzyć wpływ promieniowania w zależności od powierzchni, sprawdzić rozkład temperatur w zbiorniku zależnie od wysokości pojemnika oraz wytwarzanie ciepłej wody użytkowej w zbiorniku za pomocą kolektora słonecznego.

     Eksperymenty pozwolą uczniom zrozumieć działanie kolektorów słonecznych i możliwości wykorzystania energii słonecznej jako źródła energii odnawialnej.

Zimowa sesja egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach w Zespole Szkół Rolniczych w Czartajewie

     W styczniu odbyła się sesja zimowa egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach: technik mechanik, technik informatyk, technik ekonomista. Uczestniczyli w niej uczniowie klas maturalnych, którzy zdobywają ostatnie kwalifikacje w swoich zawodach.

     Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, należy uzyskać:‎

  1. ‎z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum ‎‎20 punktów), oraz‎ ‎
  2. z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. ‎

Czytaj więcej...

Studniówka 2017

     4 lutego 2017r. w Hotelu Drohickim odbył się Bal Studniówkowy maturzystów Zespołu Szkół Rolniczych im. W. St. Reymonta w Czartajewie. Uczestniczyli w nim uczniowie klasy IV technikum ekonomicznego i technikum mechanicznego z wychowawczynią p. Anetta Lenkiewicz i  IV technikum informatycznego z wychowawcą p. Rafałem Szyszko .

     Studniówkę rozpoczęto tradycyjnie polonezem, który młodzież zatańczyła w obecności rodziców, nauczycieli, wychowawców, dyrekcji szkoły i reprezentującego organ prowadzący Starosty Powiatu Siemiatyckiego. Dyrektor szkoły – Pan Alfred Bajena, Starosta - Pan Jan Zalewski oraz przedstawiciel Rodziców życzyli wszystkim udanej zabawy i pomyślnie zdanej matury.

Wszyscy bawili się znakomicie! 

Czytaj więcej...

Nowa nazwa naszej szkoły.

Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Rolniczych im. W. St. Reymonta w Czartajewie podjęła Uchwałę dotyczącą zmiany dotychczasowej nazwy na "ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH".

Czytaj więcej...

Profesjonalne zestawy z OZE

Dynamiczny rozwój różnych dziedzin nauki i techniki związanych z odnawialnymi źródłami energii wymaga od osób mających kontakty zawodowe z tymi zagadnieniami, posiadania wszechstronnej wiedzy m.in. w zakresie fotowoltaiki, energii wiatrowej i kolektorów słonecznych.

Szkolna pracownia ze stanowiskami do wykonywania połączeń elektrycznych oraz wykonywania konserwacji i napraw urządzeń i instalacji stosowanych w systemach energetyki odnawialnej została wyposażona w TRZY super nowoczesne zestawy: FOTOWOLTAIKA, ENERGIA WIATROWA i KOLEKTOR SŁONECZNY.

 

 

Czytaj więcej...