Przejdź do treści

Wyjazd na Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

W nawiązaniu do podpisanej 22 kwietnia umowy partnerskiej między Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, a Zespołem Szkół Rolniczych w Czartajewie o objęciu patronatem oddziałów klasowych o profilach: technik ekonomista, technik informatyk i technik architektury krajobrazu zorganizowano w dniu 31 maja wyjazd na siedlecką uczelnię 40-osobowej grupy uczniów wraz z opiekunami: p. Justyną Szewiak-Puch, p. Anetą Leszczyńską i p. Mariuszem Szulcem. Wyjazd stworzył im możliwość obejrzenia tak znakomitego obiektu, jakim jest Pałac Ogińskich w Siedlcach i zasobów uczelni, m.in. Wydziału Humanistycznego, Przyrodniczego, Nauk Ścisłych, Nauk Ekonomicznych i Prawnych. Zwiększyło to szanse na zapoznanie się z możliwościami, jakie oferuje uniwersytet.

     Dziękujemy Władzom Partnerskiej Uczelni za zorganizowanie i przeprowadzenie na rzecz szkoły działań wspierających doskonalenie procesu dydaktycznego.