Przejdź do treści

Profesjonalne zestawy z OZE

Dynamiczny rozwój różnych dziedzin nauki i techniki związanych z odnawialnymi źródłami energii wymaga od osób mających kontakty zawodowe z tymi zagadnieniami, posiadania wszechstronnej wiedzy m.in. w zakresie fotowoltaiki, energii wiatrowej i kolektorów słonecznych.

Szkolna pracownia ze stanowiskami do wykonywania połączeń elektrycznych oraz wykonywania konserwacji i napraw urządzeń i instalacji stosowanych w systemach energetyki odnawialnej została wyposażona w TRZY super nowoczesne zestawy: FOTOWOLTAIKA, ENERGIA WIATROWA i KOLEKTOR SŁONECZNY.

 

 

I. FOTOWOLTAIKA:

Zestaw profesjonalny jest optymalnym narzędziem do przeprowadzania praktycznych zajęć technicznych w tym zakresie. System umożliwia zarówno przeprowadzanie doświadczeń demonstrujących podstawowe prawa fizyki związane z zasadą działania ogniw słonecznych, jak i wykonywanie eksperymentów z poszczególnymi elementami zestawu. Zestaw umożliwia także zaprojektowanie i budowę kompletnego systemu fotowoltaicznego w skali laboratoryjnej.

 

Eksperymenty możliwe do wykonania przy pomocy tego systemu są tak skonstruowane, aby można było go wykorzystywać zarówno do przeprowadzania szkoleń pracowników firm z branży OZE, jak i do nauki podstaw fotowoltaiki na wyższych uczelniach technicznych.  Zestaw pozwala na przeprowadzanie doświadczeń z dziedziny elektrotechniki i fotowoltaiki. Jego główną cechą jest możliwość przeprowadzania laboratoryjnych eksperymentów z kompletnymi systemami fotowoltaicznymi.

 

II. ENERGIA WIATRU:

W krajobraz coraz częściej wpisuje się widok kręcących się śmigieł wiatraka – jako pojedynczego obiektu bądź też farmy wiatrowej, w postaci większej liczby urządzeń. Z uwagi na ogólnoświatowe trendy produkcji ekologicznej energii, rozwój energetyki wiatrowej na świecie i w Polsce w ostatnich latach znacznie przyspieszył. Turbina wiatrowa zamienia energię wiatru na energię mechaniczną, a ta następnie poprzez prądnicę transformowana jest na energię elektryczną.

Energia wiatru posiada obecnie największy udział w wytwarzaniu energii elektrycznej wśród odnawialnych źródeł energii. Ze względu na systematyczny wzrost ilości działających turbin wiatrowych, występuje w tej branży duże zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę techniczną. Zestaw oferuje możliwość przeprowadzania praktycznych eksperymentów w dziedzinie energii wiatru z elementami fizyki oraz poznania zasad funkcjonowania różnych rodzajów turbin wiatrowych. Zestaw przeznaczony jest dla technicznych szkół zawodowych oraz wyższych uczelni.

III. KOLEKTOR SŁONECZNY:

Ekologiczna energia cieplna to zielona alternatywa dla dymiących i zanieczyszczających środowisko, tradycyjnych kotłowni, spalających węgiel, gaz czy olej opałowy!

Kolektory słoneczne, pompy ciepła czy kotły na biomasę znajdują coraz większe rzesze użytkowników na świecie i w Polsce. Oprócz argumentu ekologicznego coraz częściej przemawia do nich argument ekonomiczny. Dzięki różnym programom dotacyjnym urządzenia te stają dostępne dla przeciętnego konsumenta energii.

Zestaw służy do demonstracji zasady, właściwości i technicznego wykorzystania przekształcenia energii słonecznej w cieplną. Zawiera wszystkie urządzenia potrzebne do przeprowadzania doświadczeń z zakresu absorpcji, przepływu i promieniowania cieplnego oraz do budowy kompletnego kolektora słonecznego z obiegiem termo-syfonowym, pompowym i wymiennikiem ciepła.Podstawową częścią zestawu jest kolektor słoneczny, służący do przekształcania energii promieniowania słonecznego w ciepło, przy zastosowaniu wody jako nośnika energii.