Przejdź do treści

Zmiana tygodniowego planu lekcji od 04 lutego 2019 r.

Z dniem 04 lutego 2019 roku (w związku z remontem) ulega zmianie organizacja nauczania. Proszę o uważne zapoznanie się ze zmianami w zakresie sal lekcyjnych, w których będą odbywały się zajęcia edukacyjne w 2 okresie.

Całkowite wyłączenie z nauczania dotyczy następujących sal i pracowni:

  1. Budynek główny - sala nr 28, sala nr 29, sala nr 30 (tak jak dotychczas)

  2. Budynek internatu:

  • zajęcia edukacyjne z pracowni "37" zostają przeniesione do świetlicy internatu (na paterze),

  • zajęcia edukacyjne z pracowni "36" i "39" zostają przeniesione do sali TV internatu (2 piętro),

  • zajęcia edukacyjne z pracowni: "41", "43", "44", "45" będą odbywały się w różnych salach i pracowniach, zgodnie z opisem zawartym  w tygodniowym planie lekcji.

Zmiana nie dotyczy jedynie pracowni nr "47".

Szafki na buty w budynku internatu - zasady:

W głównym holu "internatu" znajdują się 4 regały na buty:

  • 2 regały 10-szafkowe (jedna szafka dla 2 uczniów, na kluczyki) - korzystają z nich wyłącznie uczniowie mieszkający w internacie,

  • 2 regały  15-szafkowe (jedna szafka dla 2-3 uczniów, bez kluczyków) - korzystają z nich pozostali uczniowie w związku z koniecznością zmiany obuwia.

Przypominamy, że uczniów obowiązuje zmiana obuwia na kapcie.

Dyrektor ZST, Alfred Bajena