Przejdź do treści

Dzień przedsiębiorczości 2019

        W ramach  obchodów Dnia Przedsiębiorczości,  12 czerwca 2019 r. odbyło się w naszej szkole spotkanie młodzieży z panią kierownik Powiatowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Siemiatyczach - Anną Szeryńską,  poświęcone rozwojowi przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

          Podczas prelekcji zwrócono uwagę na to, że wraz ze wzrostem produktywności i wydajności rolnictwa istnieje potrzeba rozwoju na obszarach wiejskich różnych form pozarolniczej działalności gospodarczej. Powstające przedsiębiorstwa tworzą nowe miejsca pracy i funkcjonują głównie w następujących obszarach:  usługi turystyczne, przetwórstwo tradycyjnej żywności, rzemiosło, drobna wytwórczość i przemysł.  Wiele z nowo powstałych przedsiębiorstw korzysta  z pomocy finansowej w ramach różnych projektów unijnych. Pani Anna Szeryńska przedstawiła działania i projekty umożliwiające pozyskanie środków na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej. Zaprezentowała także przedsiębiorstwa z naszego powiatu, świetnie prosperujące, odznaczające się innowacyjnością i mające perspektywę dalszego rozwoju. O powodzeniu firmy decyduje wiele czynników. Niektóre z nich to rozmiary działalności, osobiste zaangażowanie, cechy osobowości przedsiębiorcy, umiejętność współpracy z innymi oraz umiejętność wykorzystywania szans ze strony otoczenia.  I  właśnie te szanse w postaci możliwości pozyskania  środków na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich zostały naszym uczniom zaprezentowane. Mogą być one impulsem do działania i okazją do pobudzenia postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży.