Przejdź do treści

Wyniki matur w Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie

Wyniki matur w Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie

Przedmioty obowiązkowe w części ustnej egzaminu:

Język polski oraz języki obce nowożytne – 100% (zdali wszyscy uczniowie)

Przedmioty obowiązkowe w części pisemnej egzaminu:

      • Język polski 96% (na 27 uczniów przystępujących do egzaminu zdało 26)

      • Matematyka 93% (na 27 uczniów przystępujących do egzaminu zdało 25)

      • Język angielski 81% (na 21 uczniów przystępujących do egzaminu zdało 17)

      • Język niemiecki 50% (na 2 uczniów przystępujących do egzaminu zdał 1)

      • Język rosyjski 100% (na 3 uczniów przystępujących do egzaminu zdało 3)

      • Język francuski 100% (1 uczeń przystępował do egzaminu i zdał)

Zdawalność egzaminu maturalnego: 70,3%