Przejdź do treści

Komisja konkursowa wybrała nowego dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie

Komisja konkursowa wybrała nowego dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie

     Komisja konkursowa złożona z przedstawicieli organu prowadzącego, kuratorium oświaty, rady pedagogicznej szkoły, rady rodziców oraz związków zawodowych po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym wybrała Martę Jakimiuk jako kandydata na nowego dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie.

    

Więcej: źródło