Przejdź do treści

Rekrutacja na rok szkolny 2020/21

Rekrutacja na rok szkolny 2020/21Lista kandytatów do klas pierwszych zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym zostanie wywieszona w szkole po godz 10. Można uzyskać również informację telefonicznie. Na stronie szkoły lista nie będzie publikowana. Przypominamy, że od 13.08 do 18.08 należy dokonać potwierdzenia woli przyjęcia do klasy pierwszej w postaci przedłożenia oryginału swiadectwa i wyników egzaminu ósmoklasisty.

Odbiór świadectw maturalnych

Odbiór świadectw maturalnych     Świadectwa maturalne będą wydawane we wtorek, 11.08 od godz. 9:00 do 15:00 w sekretariacie.

REKRUTACJA 2020

Terminarz rekrutacji

Wakacje 2020