Przejdź do treści

Harmonogram egzaminów maturalnych 2020 w ZST Czartajew

Harmonogram egzaminów maturalnych w roku 2020 w Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie

Harmonogram egzaminów zawodowych w sesji letniej 2020 w ZST w Czartajewie

Harmonogram egzaminów zawodowych w sesji letniej 2020 w Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie

 

Terminarz klasyfikacji końcowej klas I- III technikum w roku szkolnym 2019/2020

Terminarz klasyfikacji końcowej klas I - III technikum w roku szkolnym 2019/2020

10.06.2020

Wystawienie przewidywanych końcowych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i ocen z zachowania w klasach I - III technikum do godz. 16.00

19.06.2020

Wystawienie klasyfikacyjnych ocen końcowych w klasach I - III technikum do godz. 16.00

22.06.2020

Posiedzenie rady pedagogicznej uchwalającej wyniki klasyfikacji klas I - III technikum o godz. 12.00

2.07.2020

Posiedzenie rady pedagogicznej podsumowujące pracę dydaktyczno – wychowawczą w roku szkolnym 2019/2020 o godz. 10.00

Konsultacje przedmiotowe dla uczniów

     Od 01 czerwca uczniowie naszej szkoły mają możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Szczegółowe informacje zostaną przekazane za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Konsultacje przygotowujące do egzaminów maturalnych

     Od 25 maja 2020r. szkoła uruchamia konsultacje przygotowujące do egzaminów maturalnych. W związku z reżimem sanitarnym i koniecznością zapewnienia bezpiecznych warunków pracy, wszyscy zainteresowani korzystaniem z tych zajęć, proszeni są o wcześniejsze telefoniczne zadeklarowanie swojego uczestnictwa (sekretariat: 85 655 28 70).