Przejdź do treści

Zebranie z rodzicami

    W piątek 6 września 2019 r. o godz. 17:30 w sali 26 odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów klas II i III w zawodzie technik elektryk.

O godzinie 18:00 odbędzie się zebranie ogólne na sali gimnastycznej.

O godzinie 18:30 - spotkania z wychowawcami w klasach.

O godzinie 19:00 - spotkanie rad oddziałowych w gabinecie dyrektora.

    W trakcie zebrania będą poruszone bardzo istotne zagadnienia związane z funkcjonowaniem szkoły oraz obowiązkami rodziców wobec uczących się dzieci wynikającymi z prawa oświatowego i kształcenia zawodowego. Ze względu na wagę poruszanych zagadnień proszę potraktować obecność na wywiadówce (przynajmniej jednego z rodziców) jako OBOWIĄZKOWĄ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Dyrektor ZST Marta Jakimiuk

 

Spotkania z wychowawcami

Klasa

Wychowawca

Sala

I TI (5)
technikum informatyczne po szkole podstawowej

p. Krystyna Mantur

20 (budynek szkoły)

I TUF/TAK (5) technikum usług fryzjerskich
i architektury krajobrazu po szkole podstawowej

p. Justyna Jaroszuk

33 (budynek internatu)

I TEL/TUISEO (5) technikum elektryczne i energetyki odnawialnej po szkole podstawowej

p. Bogdan Laskowski

19 (budynek szkoły)

I TE/TEL (4) technikum ekonomiczne i elektryczne po gimnazjum

p. Natalia Gusiewa-Romaniuk

44 (budynek internatu)

I TI/TM (4) technikum informatyczne i mechaniczne po gimnazjum

p. Marta Tymińska-Kacprowska

6 (budynek szkoły)

II TI/TM

p. Rafał Szyszko

5 (budynek szkoły)

II TE/TH

p. Walentyna Homanowska

23 (budynek szkoły)

II TEL/TUF

p. Sylwia Pierlejewska

26 (budynek szkoły)

III TI/TM

p. Mariusz Szulc

47 (budynek internatu)

III TE/TEL/TUF

p. Katarzyna Piotrowska

27 (budynek szkoły)

IV TI/TUF

p. Justyna Szewiak-Puch

37 (budynek internatu)