Przejdź do treści

Projekt "Dziś stażysta jutro pracownik" - rekrutacja uczestników

W bieżącym roku szkolnym w ramach projektu „Dziś stażysta jutro pracownik” skierowanego do uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie prowadzona jest rekrutacja na:

       - Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka angielskiego dla klas maturalnych (dotyczy klas o profilu technik informatyk, technik mechanik i technik elektryk),
       - Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki dla klas maturalnych (dotyczy klas o profilu technik informatyk, technik mechanik i technik elektryk),
          - Zajęcia pozalekcyjne z informatyki(dotyczy uczniów z klas o profilu technik informatyk).

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji i uczestnictwa zostały podane w Regulaminie rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie, który się znajduje w plikach do pobrania na niniejszej stronie. W najbliższym czasie odbędą się również spotkania informacyjno – organizacyjne dla uczestników.

Harmonogram rekrutacji:

  • 05.09.2019 r.– 16.09.2019 r. (Przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych (do pobrania w plikach poniżej oraz sekretariacie szkoły)
  • 17.09.2019 r. – Posiedzenie Komisji rekrutacyjnej
  • 18.09.2019 r. – Ogłoszenie zakwalifikowanych uczestników wraz z listą rezerwową
  • 20.09.2019 r.– Procedura odwoławcza

Pliki do pobrania:

  1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
  2. Formularz zgłoszeniowy.
  3. Oświadczenie Rodzica/Prawnego Opiekuna Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na uczestnictwo syna/córki w projekcie
  4. Deklaracja uczestnictwa.
  5. Oświadczenie uczestnika projektu.
  6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na nieodpłatne udostępnienie wizerunku ucznia na niekomercyjne potrzeby projektu „Dziś stażysta jutro pracownik”.