Przejdź do treści

Nabór na szkolenia dla nauczycieli zawodu w ramach projektu „Dziś stażysta jutro pracownik”

     Ogłaszamy nabór dla nauczycieli zawodu zatrudnionych w Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie na szkolenia w ramach projektu „Dziś stażysta jutro pracownik” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020:
1. Kurs z grafiki komputerowej z pakietem Corel dla 3 nauczycieli nauki zawodu (kurs 25 godzinny);
2. Kurs z zakresu klimatyzacji samochodowej dla 2 nauczycieli nauki zawodu (kurs 10 godzinny);
3. Kurs z zakresu diagnostyki czujników silnika i nadwozia dla 2 nauczycieli nauki zawodu (kurs
8 godzinny);
4. Kurs z platform e- learningowych jako narzędzie wspierające edukację dla 3 nauczycieli nauki zawodu (kurs 25 godzinny).
Dokumenty dostępne są w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły. Termin składania formularzy zgłoszeniowych od 27.09.2019 r. do 10.10.2019 r.

     Dokumenty do pobrania:

1.formularz zgłoszeniowy nauczyciela,
2.deklaracja uczestnictwa,
3.oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych,
4.zgoda na udostępnienie wizerunku.