Przejdź do treści

Nabór uczniów na szkolenie z administrowania siecią komputerową

     Ogłaszamy nabór dla uczniów klas II-IV w zawodzie technik informatyk w ramach projektu „Dziś stażysta jutro pracownik” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 "Szkolenie z administrowania siecią komputerową" (30 godzin). Dokumenty dostępne są w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły. Termin składania formularzy zgłoszeniowych od 27.09.2019 r. do 10.10.2019 r.

 Dokumenty do pobrania:

1.formularz zgłoszeniowy,
2.deklaracja uczestnictwa,
3.oświadczenie rodzica,
4.oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych,
5.zgoda na udostępnienie wizerunku.