Przejdź do treści

"Różowa wstążeczka" - spotkanie profilaktyczne

"Różowa wstążeczka" to symbol walki z rakiem piersi, a październik to miesiąc walki z tą chorobą. W naszej szkole po raz kolejny odbyło się spotkanie edukacyjne pod hasłem "Różowa wstążeczka", mające na celu uświadomienie młodzieży, jak ważna jest profilaktyka i zdrowy styl życia. Młodzież z zainteresowaniem wysłuchała prelekcji na temat badań profilaktycznych, konieczności ich systematycznego wykonywania, czynników ryzyka, odpowiedzialności za własne zdrowie.

Prelekcja została uzupełniona prezentacją techniki samobadania piersi. Korzystając z fantomu piersi dziewczęta mogły wykonać badanie piersi oraz miały możliwość wykrycia guzków znajdujących się w jej obrębie. Uczennice mogły porównać fantomy piersi zdrowych i z guzami nowotworowymi, tym samym nabywając umiejętność techniki samobadania piersi i rozpoznawania zmian nowotworowych. Młodzież uczestnicząca w spotkaniu otrzymała również broszury i ulotki z zakresu profilaktyki.

Prowadząca na koniec wystąpienia zachęcała do regularnego badania piersi podkreślając, że najlepszą bronią w każdym wieku w walce z rakiem piersi jest profilaktyka oraz wczesne wykrywanie zmian.