Przejdź do treści

XVIII Konkurs o Puchar Patrona Szkoły

19 grudnia 2019 r. w Zespole Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie odbyła się XVIII Edycja Konkursu o Puchar Patrona Szkoły. Tradycyjnie wzięły w nim udział klasy pierwsze:

 Klasa I Technik Ekonomista i Technik Elektryk z wychowawcą Panią Natalią Gusiewą – Romaniuk,

Klasa I Technik Usług Fryzjerskich i Technik Architektury Krajobrazu z wychowawcą Panią Justyną Jaroszuk,

Klasa I Technik Informatyk i Technik Mechanik z wychowawcą Panią Martą Tymińską – Kacprowską,

Klasa I Technik Informatyk z wychowawcą Panią Krystyną Mantur,

Klasa I Technik Elektryk i Technik Energetyki Odnawialnej z wychowawcą Panem Bogdanem Laskowskim.

  Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwało 5-osobowe jury w składzie:

Pani wicedyrektor – Marta Zagubień - Okłota - przewodnicząca Jury, Pani Dorota Jaszczuk – kierownik internatu, Pan Marek Chmielewski, Pan Mariusz Szulc, Karolina Kowalczuk - przedstawiciel społeczności uczniowskiej –uczennica klasy III TE.

 Konkurs miał na celu przybliżenie uczniom postaci patrona naszej szkoły, oraz rozbudzenie zainteresowań jego twórczością. Święto Patrona, to również okazja do sprawdzenia wiedzy na temat tradycji, zwyczajów i obyczajów podlaskiej wsi. Klasy pierwsze rywalizując w konkurencjach udowodniły swój ogromny potencjał oraz kreatywność.

 Największą ilość punktów uzyskanych w siedmiu konkurencjach zdobyła klasa I Technik Elektryk i Technik Energetyki Odnawialneji z rąk dyrektora szkoły Marty Jakimiuk otrzymała przechodni Puchar Patrona Szkoły oraz voucher na ocenę bardzo dobrą  z wybranego przedmiotu. Dodatkowe nagrody dla wychowawcy i zwycięskiej klasy ufundowała Rada Rodziców.

Wszystkim uczestnikom, jurorom, oraz młodzieży zaangażowanej w organizację imprezy dziękują organizatorzy: Zespół Humanistyczny.