Przejdź do treści

Bezpieczny wypoczynek – informacja dla rodziców

     Zbliżające się ferie zimowe to czas, w którym dzieci i młodzież korzystają z różnych form zorganizowanego wypoczynku. Propozycji obozów czy półkolonii jest bardzo dużo. Nadzór nad ich organizacją sprawuje kurator oświaty, ale to rodzice decydują, komu powierzą opiekę nad swymi dziećmi. Aby pomóc Państwu w dokonaniu tego wyboru, proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

https://www.kuratorium.bialystok.pl/wazne/bezpieczny-wypoczynek-informacja-dla-rodzicow.html