Przejdź do treści

Uczniowie ZST w Czartajewie przez cały rok pod opieką dentysty

     Powiat Siemiatycki zawarł porozumienie z SP ZOZ Siemiatycze na świadczenie usług stomatologicznych dla uczniów czterech szkół, dla których powiat jest organem prowadzącym. Dotyczy to Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie, Zespołu Szkół w Siemiatyczach (LO Siemiatycze), ZSR Ostrożany i Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach. Świadczenie stomatologiczne będą bezpłatne, a uczniowie przyjmowani poza kolejnością.  Świadczenia będą udzielane od 1 stycznia w poradni przy ul. 11 Listopada 26 (tel.85 655 21 22).

     Zgodnie z zawartym porozumieniem SP ZOZ Siemiatycze będzie zobowiązany do wykonywania świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 lat oraz profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 lat (z wyłączeniem ortodoncji), a także współpracy z pielęgniarką lub higienistką szkolną oraz dyrektorem w zakresie edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia jamy ustnej i profilaktyki próchnicy zębów.

źródło: www.siemiatycze.pl