Przejdź do treści

Dzień Bezpiecznego Internetu 2020

    11 lutego 2020 roku jest obchodzony Dzień Bezpiecznego Internetu i właśnie w tym dniu rozpoczęliśmy w naszej szkole cykl zajęć profilaktycznych w tym temacie. Podczas spotkań na przedmiotach zawodowych, zajęciach z informatyki i kompetencji personalnych i społecznych młodzież tworzy mapy myśli, analizy SWOT dotyczące Internetu, ogląda materiały edukacyjne zamieszczone w Internecie. Mamy też czas na prowadzenie pogadanek dydaktycznych oraz dyskusji np. na temat opublikowanego ostatnio raportu „Problematyczne używanie Internetu przez młodzież”.

 

    Organizator spotkań oraz dyrekcja szkoły mają nadzieję, że prowadzony cykl zajęć edukacyjnych przyczyni się do niwelowania zachowań ryzykownych w sieci, uświadomi ich konsekwencje, oraz wskaże osobom uwikłanym w cyberprzemoc miejsca pomocy.

    Chcemy też zaznaczyć, że temat Bezpieczeństwa w Internecie, będzie hasłem przewodnim tegorocznego „Tygodnia Zawodów” w technikum w zawodzie technik informatyk.

    Ze względów organizacyjnych tylko część uczniów została do tej pory objęta programem wyżej omówionych zajęć, ale zachęcamy wszystkich wychowawców, nauczycieli, uczniów do włączenia się do akcji informacyjno-profilaktycznej, która ma charakter rozwojowy.

    Dostęp do konspektów zajęć i materiałów w formie multimedialnej można uzyskać u nauczycieli przedmiotów zawodowych w zawodzie TI.

Justyna Szewiak-Puch