Przejdź do treści

Terminarz klasyfikacji końcowej klas IV w roku szkolnym 2019/2020

Terminarz klasyfikacji końcowej klas IV w roku szkolnym 2019/2020

07.04.2020

Wystawienie przewidywanych końcowych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych w klasach IV technikum do godz. 16.00

20.04.2020

Wystawienie klasyfikacyjnych ocen końcowych w klasach IV technikum do godz. 16.00

21.04.2020

Posiedzenie rady pedagogicznej uchwalającej wyniki klasyfikacji klas IV technikum o godz. 15.30