Przejdź do treści

Konsultacje przygotowujące do egzaminów maturalnych

     Od 25 maja 2020r. szkoła uruchamia konsultacje przygotowujące do egzaminów maturalnych. W związku z reżimem sanitarnym i koniecznością zapewnienia bezpiecznych warunków pracy, wszyscy zainteresowani korzystaniem z tych zajęć, proszeni są o wcześniejsze telefoniczne zadeklarowanie swojego uczestnictwa (sekretariat: 85 655 28 70).