Przejdź do treści

31 maja - Światowy Dzień bez Tytoniu

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) Światowy Dzień Bez Tytoniu 2020 roku poświęciła młodemu pokoleniu, które szczególnie jest podatne na wpływy marketingowe przemysłu tytoniowego. Firmy tytoniowe wydały ponad 9 miliardów USD na marketing i reklamę, a świat stracił 8 milionów ludzi z przyczyn związanych z używaniem tytoniu i narażeniem na bierne palenie. Przemysł tytoniowy korzysta z różnych form marketingu i zachęca do korzystania ze swoich wyrobów i musi stale znajdować nowych konsumentów, którzy zastąpią tych, których zabijają ich produkty, aby utrzymać przychody. To dlatego przemysł tytoniowy szuka nowych konsumentów wyrobów tytoniowych wśród młodzieży. WHO poprzez kampanię w mediach społecznościowych proponuje ujawnienie taktyk przemysłu tytoniowego, zmierzającego do wciągnięcia młodych ludzi do używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Poprzez media społecznościowe i edukację chce zapewnić młodym ludziom odpowiednią wiedzę i umiejętność odmawiania. Chce stworzyć pokolenie wolne od tytoniu i palenia biernego oraz śmierci i chorób, które powodują.

Czytaj więcej...

Harmonogram egzaminów maturalnych 2020 w ZST Czartajew

Harmonogram egzaminów maturalnych w roku 2020 w Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie

Harmonogram egzaminów zawodowych w sesji letniej 2020 w ZST w Czartajewie

Harmonogram egzaminów zawodowych w sesji letniej 2020 w Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie

 

Terminarz klasyfikacji końcowej klas I- III technikum w roku szkolnym 2019/2020

Terminarz klasyfikacji końcowej klas I - III technikum w roku szkolnym 2019/2020

10.06.2020

Wystawienie przewidywanych końcowych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i ocen z zachowania w klasach I - III technikum do godz. 16.00

19.06.2020

Wystawienie klasyfikacyjnych ocen końcowych w klasach I - III technikum do godz. 16.00

22.06.2020

Posiedzenie rady pedagogicznej uchwalającej wyniki klasyfikacji klas I - III technikum o godz. 12.00

2.07.2020

Posiedzenie rady pedagogicznej podsumowujące pracę dydaktyczno – wychowawczą w roku szkolnym 2019/2020 o godz. 10.00

Konsultacje przedmiotowe dla uczniów

     Od 01 czerwca uczniowie naszej szkoły mają możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Szczegółowe informacje zostaną przekazane za pośrednictwem dziennika elektronicznego.