Przejdź do treści

Konsultacje przygotowujące do egzaminów maturalnych

     Od 25 maja 2020r. szkoła uruchamia konsultacje przygotowujące do egzaminów maturalnych. W związku z reżimem sanitarnym i koniecznością zapewnienia bezpiecznych warunków pracy, wszyscy zainteresowani korzystaniem z tych zajęć, proszeni są o wcześniejsze telefoniczne zadeklarowanie swojego uczestnictwa (sekretariat: 85 655 28 70).

Odbiór dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

   25 maja 2020r. zapraszamy absolwentów technikum informatycznego oraz technikum usług fryzjerskich po odbiór dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Harmonogram i zasady odbioru zostały przekazane klasom IV za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Nabór do klas I w roku szkolnym 2020/2021

Terminarz rekrutacji do klas I w roku szkolnym 2020/2021

Czytaj więcej...

Międzynarodowy Dzień Muzeów

18 maja świętujemy Międzynarodowy Dzień Muzeów

           28 maja 1977 roku, w Moskwie podpisana została – z inicjatywy Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM, ang: International Council Of Museums) – rezolucja o obchodach Międzynarodowego Dnia Muzeów. ICOM działa od 1946 roku przy UNESCO, ma Komitety Narodowe w wielu krajach (ze stałą siedzibą w Paryżu) i jest organem konsultacyjnym Rady Ekonomicznej i Społecznej ONZ.
     Polska należy do ICOM od roku 1948, obecnie jako jeden ze 171 krajów w tej 28-tysięcznej międzynarodowej społeczności ekspertów z dwóch tysięcy muzeów, skupionej w ICOM.
Obchody Międzynarodowego Dnia Muzeów służą między innymi ukazaniu roli i znaczenia muzeów dla rozwoju społeczeństwa.

Czytaj więcej...