Przejdź do treści

Szlachetna Paczka - podsumowanie akcji

     Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do SZLACHETNEJ PACZKI. Dziękujemy za zaangażowanie, hojność oraz otwartość na drugiego człowieka. Cieszymy się, że wokół jest wiele osób, które potrafią bezinteresownie pomagać. Takie akcje przywracają wiarę w ludzi i ich wielkie serca.

     Panu Jakubowi, do którego trafiła paczka, życzymy dużo zdrowia i nadziei na lepsze jutro.  

 

Terminarz klasyfikacji śródrocznej w roku szkolnym 2019/2020

08.01.2020Wystawienie przewidywanych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych w klasach I – IV technikum do godz. 16.00

15.01.2020Wystawienie klasyfikacyjnych ocen śródrocznych w klasach I – IV technikum do godz. 16.00

16.01.2020Posiedzenie rady pedagogicznej uchwalającej wyniki klasyfikacji klas I – IV technikum o godz. 15.30

13.02.2020Posiedzenie rady pedagogicznej podsumowujące pracę dydaktyczno – wychowawczą za I półrocze roku szkolnego 2019/2020 o godz. 15.30

Olimpiada Teologii Katolickiej

    W dniu 4 grudnia, dziesięciu uczniów naszej szkoły wzięło udział w XXX Olimpiadzie Teologii Katolickiej "Dumni z Ewangelii i z Polski". Test polegał na rozwiązaniu 30 zadań, zarówno zamkniętych jak i otwartych. Koordynatorem szkolnym był ks. Dariusz Tworkowski. Zakres wiadomości sprawdzanych w konkursie obejmował: 1. Pismo Święte: Biblia Tysiąclecia, Wydanie V (głoszenie Ewangelii, zbawcza nowość Ewangelii, bogaty młodzieniec). 2. Magisterium Kościoła: wyjątkowe miejsce Ewangelii w Kościele, Pismo Święte w życiu Kościoła, Chrystus centrum katechezy, formowanie sumienia, wybieranie zgodnie z sumieniem). 3. Dokumenty kościoła i przemówienia Jana Pawła II. Udział w konkursie wzięło 10 uczniów: Eryk Obniski kl.III, Barbara Puchacz kl.III, Stępkowski Jarosław kl.III, Bartłomiej Tymosiak kl.III, Bartosz Zakrzewski kl.III, Patryk Turbaczewski kl.III, Aleksandra Harbaszewska kl.II, Fronc Weronika kl.I, Maria Jurczak kl.I, Seweryn Amanda kl.I Do etapu Diecezjalnego przeszło dwóch uczniów : Eryk Obniski z wynikiem 58/62pkt oraz Barbara Puchacz z wynikiem 54/62pkt. 

Wygraliśmy tablicę interaktywną!

    Nasza szkoła kolejny już raz przystąpiła do akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość III” organizowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Koordynatorem projektu w szkole była pani Katarzyna Piotrowska, która przedstawiła tematykę funduszy europejskich klasom technikum ekonomicznego. Uczniowie wcielili się w młodych przedsiębiorców stawiających pierwsze kroki w świecie biznesu. W ramach tego programu przystąpiliśmy do konkursu i znaleźliśmy się w gronie 25 finalistów!

   Nagrody jakie otrzymaliśmy to czytnik E-book dla nauczyciela oraz nagroda główna dla szkoły - tablica interaktywna o wartości 3500 zł.

Gratulujemy pani Katarzynie Piotrowskiej sukcesu oraz życzymy powodzenia w kolejnych konkursach.

Spotkanie z cyklu "Przystanek Historia"

     26.11.2019 r. w Siemiatyckim Ośrodku Kultury miało miejsce kolejne spotkanie z cyklu „Przystanek Historia” organizowane przez IPN z Białegostoku, w którym także uczestniczyli uczniowie z naszej szkoły wraz z opiekunem Bogdanem Laskowskim. Tematem prelekcji były poszukiwania ofiar totalitaryzmów na terenie Województwa Podlaskiego.  Pani Marta Chmielińska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN Białystok przedstawiła uczestnikom metody pracy stosowane podczas poszukiwań zaginionych osób po II wojnie światowej. Zebrani mieli okazję zobaczyć zdjęcia oraz materiały z archiwów.

    Druga część spotkania dotyczyła opracowywania oraz pracy z katalogami funkcjonariuszy, nomenklatury i osób rozpracowywanych przez organy bezpieczeństwa. Zagadnienia te omówiły Katarzyna Sokół i Agnieszka Burza.

Czytaj więcej...