Przejdź do treści

VII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski "Bitwa na słowa" - podsumowanie

     Nikt tak pięknie nie mówi o miłości jak poeci. Dlatego VII edycja Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Bitwa na słowa” została poświęcona tematyce miłosnej. 27 listopada 2019 roku w naszej szkole w zmaganiach konkursowych wzięło udział 12 uczestników z sześciu szkół: 
 Szkoła Podstawowa nr 1 w Siemiatyczach, Szkoła Podstawowa w Czartajewie, Zespół Szkół w Mielniku, Szkoła Podstawowa nr 3 w Siemiatyczach, Szkoła Podstawowa w Szerszeniach i Szkoła Podstawowa w Grodzisku.

Czytaj więcej...

VII Mikołajkowy Maraton Matematyczny - zaproszenie do udziału

Do powyższego pisma dołączamy regulamin konkursu i kartę zgłoszenia uczestników. Szczegółowe informacje, relacje z lat poprzednich i przykładowe zadania zamieszczone  są na stronie zst.czartajew.pl w zakładce Konkursy.

Spotkanie z przedstawicielem Państwojej Inspekcji Pracy

     25 listopada uczniowie klasy II TE, II TH, III TEL, III TUF spotkali się z przedstawicielem Okręgowej Inspekcji Pracy w Białymstoku. Pani Inspektor przedstawiła podstawowe zagadnienia związane z prawem pracy w ramach konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”.

   Celem konkursu jest popularyzacja wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych wiedzy dotyczącej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, legalności zatrudnienia oraz innej pracy zarobkowej. Jest to już VII edycja konkursu, w której nasi uczniowie uczestniczą. Etap regionalny odbędzie się 10 marca w Białymstoku.

Wywiadówka

     W dniu 28 listopada 2019 r. o godz. 17:30 odbędzie się zebranie ogólne z Rodzicami na sali gimnastycznej, o godzinie 18.30 planowane są spotkania z wychowawcami, a o 19.00 zebranie z Radą Rodziców.

     Ze względu na wagę poruszanych zagadnień proszę potraktować obecność na wywiadówce (przynajmniej jednego z rodziców) jako OBOWIĄZKOWĄ.

Dyrektor Marta Jakimiuk

SZLACHETNA PACZKA

    Kolejny raz nasza szkoła włączyła się w akcję Szlachetna Paczka. Ruszamy pełni zapału i liczymy na zaangażowanie całej społeczności szkolnej.

    To ludzie pomagają, nie rzeczy – nasze prezenty to nadzieja i impuls do zmiany dla tych, którzy mierzą się z trudnościami. Szlachetna paczka to system pomnażania dobra, filantropia dla ludzi, którzy wiedzą, że największym szczęściem jest dawanie i są zainteresowani niesieniem konkretnej pomocy. A Szlachetna Paczka to mądra pomoc – taka, która pozwala uwolnić się z pułapki rezygnacji i słabości.

Czytaj więcej...