Przejdź do treści

428 tys. zł dotacji dla ZST w Czartajewie na kształcenie zawodowe uczniów i nauczycieli

    Zarząd Województwa Podlaskiego we wtorek, 28 kwietnia przyznał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) siedmiu projektom, których celem jest dostosowanie nauki do potrzeb rynku pracy i zwiększenie szansy absolwentów szkół zawodowych na uzyskanie dobrej pracy. Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie otrzymał 428 tysięcy zł dotacji.

       Ośrodek Szkoleniowo−Badawczy Protinus w Białymstoku swój projekt ElektroIT skieruje do 70 uczniów i sześciu nauczycieli kształcenia zawodowego z naszej szkoły. Okres realizacji projektu to 01.02.2021 - 30.11.2022r. 

Główne zadania:
- staże zawodowe dla 40 uczennic/uczniów,
- staże zawodowe dla 6 nauczycielek/nauczycieli,
- zajęcia laboratoryjne z programowania dla 20 uczniów prowadzone na Uniwersytecie w Białymstoku,
- dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla 10 uczniów u przedsiębiorców,
- modyfikacja 2 programów nauczania na kierunkach istniejących: technik informatyk i technik elektryk.

Zajęcia w dniach 4, 5 i 6 maja

   W związku ze zmianą terminów tegorocznych egzaminów maturalnych, w dniach 04, 05 i 06 maja zajęcia w ramach kształcenia na odległość będą odbywały się normalne, a dni wolne zostały przesunięte na czas czerwcowych matur.

Test kompetencji zawodowych

      Uczniom szkół podstawowych, którzy zastanawiają się nad wyborem szkoły średniej gorąco polecamy samodzielne przeprowadzenie testu kompetencji zawodowych. Mogą go wykonać także obecni uczniowie naszej placówki.

Pobierz test

Rekrutacja 2020

Teoria i praktyka w zawodzie technik mechanik

      Uczniowie zdobywający wiedzę w zawodzie technik mechanik już od pierwszych dni nauki uczą się projektowania części maszyn przy użyciu programów komputerowych typu CAD. W naszym przypadki jest to SolidEdge. Zdobytą wiedzę wykorzystują podczas zajęć warsztatowych, gdzie samodzielnie wytwarzają elementy części maszyn. Piszą programy na obrabiarki CNC i nadzorują ich pracę. Nieodzownym elementem procesu kształcenia są wycieczki do zakładów, gdzie są zapoznawani ze specyfiką pracy w zawodzie. Obserwują pracę nowoczesnych obrabiarek CNC (tokarek, frezarek). Mogą porozmawiać z pracownikami - absolwentami naszej szkoły, którzy zdobytą w naszej szkole wiedzę wykorzystują podczas obsługi jednych z najnowocześniejszych obrabiarek występujących na rynku pracy.