Przejdź do treści

Rekrutacja w ramach projektu "ElektroIT"

Uwaga!!! Ogłaszamy rekrutację skierowaną do: uczniów klas o profilu technik elektryk, technik mechanik, technik informatyk i technik usług fryzjerskich uczących się w Zespole Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie na staże ponadprogramowe (150 godzin) realizowane w Białymstoku w terminie 02 - 27 sierpnia 2021r. w ramach projektu „ElektroIT”.

Dokumenty rekrutacyjne i Regulamin rekrutacji dostępne są w Punkcie rekrutacyjnym na terenie szkoły i na stronie www szkoły.

Termin składania dokumentacji rekrutacyjnej: 10-21.05.2021r.

 Projekt „ElektroIT” o numerze umowy RPPD.03.03.01-20-0220/19 realizowany w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Cel projektu: Podniesienie umiejętności i jakości kształcenia praktycznego oraz lepsze dostosowanie do potrzeb rynku pracy wśród 70 uczennic/uczniów i 6 nauczycielek/nauczycieli kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie biorących udział w stażach i dodatkowych zajęciach specjalistycznych u pracodawców oraz na uczelni wyższej w okresie do 30.11.2022r. Główne realizowane zadania to: -staże zawodowe dla 40 uczniów oraz staże zawodowe dla 6 nauczycieli, -zajęcia laboratoryjne dla 20 uczniów z programowania prowadzone na Uniwersytecie w Białymstoku, -dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla 10 uczniów u przedsiębiorców, -modyfikacja 2 programów nauczania na kierunkach istniejących: technik informatyk i technik elektryk. Rezultaty projektu: -zwiększenie umiejętności i kompetencji zawodowych przez 70 uczniów; -zwiększenie umiejętności i kompetencji zawodowych przez 6 nauczycieli; -zwiększenie szans na zatrudnienie i lepsza perspektywa kariery; -zwiększenie usamodzielnienia i poczucia własnej wartości; -zwiększenie motywacji do dalszego uczestnictwa w kształceniu lub szkoleniu, -nabycie przez uczniów nowych doświadczeń zawodowych i umiejętności w środowisku pracy, -zwiększanie atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego oraz mobilności na rynku pracy, w tym dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku.

Okres realizacji projektu: 01.02.2021 - 30.11.2022 roku.

Regulamin projektu "ElektroIT"

Formularz zgłoszeniowy "ElektroIT" 

Deklaracja uczestnictwa "ElektroIT"

Oświadczenie rodzica "ElektroIT"

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych "ElektroIT"

Oświadczenie - wizerunek ucznia "ElektroIT"