Przejdź do treści

Opłata za obiady - maj

Wpłaty na obiad wyłącznie na konto:

82 1240 5211 1111 0010 5811 4888

17-31 maja 2021:

- koszt obiadów – 21,60 zł (6 dni)

- cena obiadu ucznia – 3,60 zł