Przejdź do treści

Dodatkowe uprawnienia TEL

UWAGA!!! Uczniowie klas III uczący się na kierunku technik elektryk. W najbliższy czwartek (20 maja) o godzinie 11.00 odbędzie się egzamin na zdobycie uprawnień w zakresie - Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci w zakresie wykonywania czynności: obsługi, konserwacji, remontów i montażu dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV.