Przejdź do treści

Terminarz klasyfikacji końcowej w roku szkolnym 2020/2021

08.06.2021 Wystawienie przewidywanych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych w klasach I – III technikum do godz. 10.00

18.06.2021 Wystawienie klasyfikacyjnych ocen śródrocznych w klasach I – III technikum do godz.16.00

22.06.2021 Posiedzenie rady pedagogicznej uchwalającej wyniki klasyfikacji klas I – III technikum o godz. 15.30

30.06.2021 Posiedzenie rady pedagogicznej podsumowujące pracę dydaktyczno – wychowawczą za rok szkolny 2020/2021 o godz. 12.00