Przejdź do treści

Opłata za obiady - czerwiec

Wpłaty na obiad wyłącznie na konto:

82 1240 5211 1111 0010 5811 4888

 czerwiec 2021:

- koszt obiadów – 57,60 zł (16 dni)

- cena obiadu ucznia – 3,60 zł

- Internat - 204,00 zł