Przejdź do treści

Uwaga pierwszoklasiści

    Przedmioty rozszerzone w poszczególnych zawodach:

Technik informatyk: język angielski, informatyka

Technik ekonomista: język angielski, geografia

Technik mechanik: język angielski, fizyka

Technik elektryk: język angielski, fizyka

Technik usług fryzjerskich: język angielski, biologia

Technik architektury krajobrazu: język angielski, biologia

    Przypominamy, że spis podręczników znajduje się na stronie internetowej szkoły. Sugerujemy, żebyście poczekali do września i kupili podręczniki po konsultacjach z nauczycielami (zwłaszcza podręczniki do przedmiotów rozszerzonych i zawodowych). Na początku września planowany jest również kiermasz podręczników.