Przejdź do treści

Rekrutacja na zajęcia laboratoryjne z programowania - projekt ElektroIT

Uwaga! Ogłaszamy rekrutację na "Zajęcia laboratoryjne z programowania” prowadzone na Uniwersytecie w Białymstoku, realizowane w ramach Zadania 4 w ramach projektu „ElektroIT” pt. "Współpraca ZST w Czartajewie z otoczeniem społeczno- gospodarczym poprzez dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy". Termin składania dokumentacji rekrutacyjnej: 03.09.2021r.- 12.09.2021r.

Dokumentacja rekrutacyjna:

  1. formularz zgłoszeniowy.
  2. deklaracja uczestnictwa.
  3. oświadczenie rodzica.
  4. oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.
  5. oświadczenie - wizerunek ucznia.