Przejdź do treści

Wakacyjne staże zawodowe elektryków, mechaników i informatyków

W okresie od 5 lipca do 30 lipca 2021 r.  16 uczniów naszej szkoły odbywało ponadprogramowe staże zawodowe, realizowane w ramach projektu "Dziś stażysta jutro pracownik".

Programem byli objęci uczniowie z technikum w zawodzie technik elektryk (3 os.), technik mechanik (3 os.) i technik informatyk (10 os.).

Młodzież miała zapewnione zakwaterowanie, pełne wyżywienie oraz przejazd z Czartajewa do Białegostoku i z powrotem. Uczniowie otrzymali również miesięczne bilety autobusowe aby mogli dojeżdżać do miejsc odbywania stażu. 

Nad bezpieczeństwem uczniów czuwało dwóch opiekunów, którzy wraz z koordynatorem projektu byli do dyspozycji młodzieży i służyli im pomocą w wykonywaniu codziennych obowiązków.

 Uczestnicy odbywali staż w 5 przedsiębiorstwach/ instytucjach:

-Firma Kreator w Białymstoku -  5 uczniów w zawodzie technik informatyk,

-Białostockie Centrum Onkologii - 3 uczniów w zawodzie technik informatyk,

-Firma Remis Sp.j. Białystok - 2 uczniów w zawodzie technik informatyk,

-Promotech Sp. z o.o. Białystok - 3 uczniów w zawodzie technik elektryk.

-Supon Sp. zo.o.- 3 uczniów w zawodzie technik mechanik,

 Uczestnicy staży wyjazdowych otrzymali zaświadczenia o odbyciu stażu oraz stypendia.

Dzięki wakacyjnym stażom uczniowie podnieśli swoje kompetencje, rozwinęli umiejętności praktyczne, zdobyli dodatkowe doświadczenie zawodowe jak również zwiększyli swoje szanse na rynku pracy.