Przejdź do treści

Terminarz klasyfikacji końcowej w roku szkolnym 2021/2022

07.06.2022 Wystawienie przewidywanych końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych w klasach I – III technikum do godz. 10.00

17.06.2022 Wystawienie klasyfikacyjnych ocen końcoworocznych w klasach I – III technikum do godz.16.00

21.06.2022 Posiedzenie rady pedagogicznej uchwalającej wyniki klasyfikacji klas I – III technikum o godz. 15.30