Przejdź do treści

Światowy Dzień Bez Tytoniu 2022

Światowy Dzień bez Tytoniu 2022

Światowy Dzień Bez Tytoniu 31 maja 2022 pod hasłem „Tytoń – zagrożenie dla naszego środowiska”

Każdego roku 31 maja obchodzimy Światowy Dzień bez Tytoniu. Święto to stanowi okazję do zwrócenia uwagi całego świata na powszechność palenia papierosów oraz jego negatywne skutki zdrowotne. Dzień ten został ustanowiony przez WHO w 1987 roku ze względu na rosnącą liczbę osób uzależnionych i pacjentów ze schorzeniami wywołanymi przez palenie papierosów – głównie nowotworami płuc, przełyku, krtani, gardła czy trzustki. Święto stanowi okazję do zwrócenia uwagi całego świata na powszechność nałogu palenia papierosów, jego negatywne skutki zdrowotne i środowiskowe.

Światowy Dzień Bez Tytoniu 2022 (World No Tobacco Day) w bieżącym roku skupia uwagę na zagrożeniach dla środowiska jakie wytwarza tytoń. Globalna kampania ma na celu podniesienie świadomości społecznej w zakresie wpływu na środowisko całego cyklu tytoniowego, od jego uprawy, produkcji i dystrybucji po generowane przez niego toksyczne odpady.

 

Używanie tytoniu niszczy środowisko na każdym etapie. Od początku do końca cykl życia tytoniu jest procesem zanieczyszczającym i niszczącym środowisko. Przychodzi nam najczęściej na myśl zanieczyszczenie powietrza spowodowane paleniem, ale szkody występują w całym łańcuchu i są znacznie bardziej złożone:

Na całym świecie każdego roku około 3,5 miliona hektarów ziemi jest niszczonych pod uprawę tytoniu. Uprawa tytoniu przyczynia się również do wylesiania 200 000 hektarów rocznie i degradacji gleby.

Produkcja tytoniu wyczerpuje zasoby planety tj. woda, paliwa kopalne i metale.

Globalizacja łańcucha dostaw i sprzedaży wyrobów tytoniowych oznacza, że ​​przemysł tytoniowy w dużym stopniu opiera się na energochłonnych środkach transportu.

Każdego roku na całym świecie 4,5 biliona niedopałków papierosów jest wyrzucanych, generując 1,69 miliarda funtów toksycznych odpadów i uwalniając tysiące chemikaliów do powietrza, wody i gleby.

Wpływ palenia tytoniu na środowisko wywiera niepotrzebną presję na i tak już ograniczone zasoby i delikatne ekosystemy naszej planety. Jest to szczególnie niebezpieczne dla krajów rozwijających się, ponieważ tam odbywa się większość produkcji tytoniu”, powiedział dr Ruediger Krech, dyrektor ds. promocji zdrowia WHO, „Każdy papieros, który palisz, dosłownie spala zasoby tam, gdzie już ich brakuje, spalamy zasoby, od których zależy nasza egzystencja”.

Obciążenie środowiskowe spada na kraje, które najmniej sobie z tym radzą, zyski osiągają międzynarodowe koncerny tytoniowe z siedzibą w krajach o wyższych dochodach. Ponieważ około 90% całej produkcji tytoniu koncentruje się w krajach rozwijających się, tytoń ma niezwykle nierówny wpływ na różne grupy społeczno - ekonomiczne.

W krajach o niskich i średnich dochodach wielu rolników i urzędników rządowych postrzega tytoń jako uprawę dochodową, która może generować wzrost gospodarczy, jednak krótkoterminowe korzyści pieniężne z uprawy są niwelowane przez długoterminowe konsekwencje zwiększonego braku bezpieczeństwa żywnościowego oraz utrzymujące się długi rolników, choroby i ubóstwo wśród robotników rolnych oraz rozległe szkody środowiskowe w krajach o niskich i średnich dochodach.

Celem Światowego Dnia bez Tytoniu jest także uwrażliwienie ludzi na manipulacje przemysłu tytoniowego w tym praktyki „greenwashingu” np. wprowadzanie na rynek nowych produktów jako przyjaznych dla środowiska, aby odwrócić uwagę opinii publicznej od własnych działań niszczących środowisko.

Ograniczenie spożycia tytoniu należy uznać za kluczową dźwignię osiągnięcia wszystkich celów zrównoważonego rozwoju, a nie tylko tych bezpośrednio związanych ze zdrowiem.

Chroń środowisko - Światowy Dzień Bez Tytoniu 2022 da Ci jeszcze jeden powód do rezygnacji z palenia!

Opracowano na podstawie: https://www.who.int/campaigns/world-no-tobacco-day/2022

Źródło: https://www.gov.pl/web/psse-pila/swiatowy-dzien-bez-tytoniu-2022-31