Przejdź do treści

Wyjazdy zagraniczne wczoraj i dziś – rozwojem kształcenia zawodowego

wyjazdy zagraniczneZespół Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie ma długą i ciekawą historię wymian uczniowskich, wycieczek oraz praktyk zagranicznych. Patrząc z perspektywy czasu trudno sobie przypomnieć wszystkie zwiedzone miejsca, atrakcje turystyczne oraz przyjaciół z różnych krajów poznanych na takich wyjazdach. 

Historia wymian zaczęła się w 1999 roku, kiedy to powiat siemiatycki nawiązał współpracę z niemieckim powiatem Oberhavel odnośnie międzynarodowej wymiany młodzieży. Niemieckie placówki szkoleniowe Oberstufenzentrum mieściły się w Oranienburgu oraz w Zehdenick i kształciły uczniów w branży gastronomicznej, fryzjerskiej oraz ochrony środowiska. Celem tej wymiany było przełamanie stereotypów, przybliżenie uczniom kultur naszych krajów oraz doskonalenie języków obcych. Program wymiany młodzieży zarówno w Polsce, jak i w Niemczech był bardzo atrakcyjny i obejmował wycieczki po regionie, zajęcia integracyjne w grupach oraz wspólne zajęcia dydaktyczne. Nie brakowało również wspólnych posiłków i pożegnań przy ognisku ze śpiewem piosenek w języku polskim i niemieckim. W 2010 r. po raz ostatni gościliśmy młodzież z zaprzyjaźnionej placówki w Oranienburgu i Zehdenick.

Ten rok to również nawiązanie nowej współpracy z Liceum Ekonomicznym w Zołoczewie (miasto między Lwowem a Tarnopolem) na Ukrainie i przystąpienie do projektu: „Bug – rzeka, która łączy”. W ciągu 4 lat odbyło się 10 spotkań młodzieży polskiej i ukraińskiej po obu stronach granicy. Ostatnie X jubileuszowe spotkanie miało miejsce w dniach od 2 do 6 kwietnia 2014 r. 

Pierwszy wyjazd miał miejsce  w kwietniu 2010 roku.  Grupa naszej młodzieży wyjechała na Ukrainę w celu podjęcia współpracy w ramach w/w projektu, którego celem było  poznanie tradycji, historii i kultury obu narodów żyjących nad wspólną rzeką Bug.

Pomysł o wymianie zrodził się w 2009 r., kiedy na konferencji spotkały się nauczycielki - Natalia Gusiewa - Romaniuk z ZSR Czartajew oraz Irina Birulin z liceum w Zołoczewie. Powstał plan corocznej wymiany. Duży wkład w realizację projektu mieli  Helena Tymoszewicz,  Leon Kochanowski, Mariusz Szulc, Krystyna Mantur, Dorota Jaszczuk oraz wielu nauczycieli ZST w Czartajewie. Coroczne przyjęcie ukraińskiej młodzieży wspierali sponsorzy: Starostwo Powiatowe  w Siemiatyczach, Bank PKO BP w Siemiatyczach,   Polser Sp.z.o.o,  firma Games,  firma Arton, Plastex, PPHU Mandeo, firma Rolnik, Leszek Kendyś, Technodis, GS”SCh” Siemiatycze, sieć sklepów "Sokołów", Andrzej Bartosiak, Firma usługowo-transportowa Wiktor Ryżko, Polser Sp. z o.o.,   Bank Spółdzielczy w Brańsku oddział w Siemiatyczach,Irex-Pol w Siemiatyczach, Żwirbud Siemiatycze, PHU Żerpol, "Romix" Firma. Romanowski Marek, Technodis, Firma "Lewian" Wiesław Leoniuk, Państo  Anna i Andrzej Maruszeczko.  Podczas pobytu uczniowie zaprzyjaźnili się z młodzieżą ukraińską, poznali tradycję  i gościnność  ukraińskiego narodu. Dotarli do źródła rzeki Bug, wzięli udział w pracach umacniających brzegi rzeki. Podczas ciekawych wycieczek poznali wspólną historię Polski i Ukrainy zwiedzając tak zwaną „ ZŁOTĄ PODKOWĘ”- zamki w Złoczowie, Podhorcach i Olesku. W trakcie wyjazdu do Lwowa uczniowie zwiedzili ratusz, Arsenał Królewski, Kaplicę Boimów, Kościół Dominikanów, Katedrę Ormiańską z XIV w. oraz inne piękne zabytki. Na cmentarzu Łyczakowskim zwiedzili groby Marii Konopnickiej, Gabrieli Zapolskiej, J.K Ordona oraz oddali hołd poległym polskim żołnierzom na cmentarzu wojskowym Orląt, zwiedzili Poczajewską Ławrę – miejsce objawienia się Matki Boskiej w Płonącym Krzewie.

Realizując projekt „English helps me make new friends” w ramach programu eTwinning jedenastoosobowa grupa młodzieży   w maju  2009r wyjechała na Litwę zwiedzając  trzy miasta: Kowno, Kłajpedę i Pałangę. Zapoznała się ze zbiorami Muzeum Morskiego na Mierzei Kurońskiej, na którą przepłynęła promem i świetnie bawiła się w delfinarium oglądając występy delfinów czarnomorskich oraz lwów morskich. Ciekawym obiektem zwiedzania był również Pałac Tyszkiewiczów posiadający unikatową kolekcję bursztynów.

Realizując projekt NO BORDERS FOR OPEN-MINDED  grupa  naszej młodzieży zwiedziła Kijów, Odessę oraz spędziła 5 dni  odpoczywając nad  Morzem Czarnym.

Szkoła może się również poszczycić zagranicznym stażem uczniów w Niemczech w miejscowości Goetz w Ośrodku Kształcenia Zawodowego (13 – 19.07.2014r.). Stało się to możliwe dzięki projektowi „Czas na staż – regionalny program staży dla uczniów szkół zawodowych w niemieckich przedsiębiorstwach” i Fundacji BFKK (Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr). Projekt ten był realizowany we współpracy z Parlamentem Hanzeatyckim i miał na celu przygotowanie szkół do Dualnego Systemu Kształcenia. W ramach stażu uczniowie przeszli kurs specjalistyczny „Tworzenie programów do obrabiarek CNC”.

Od 2017 roku szkoła realizuje projekt „Ekonomista i informatyk na Europejskim Rynku Pracy” oraz „Europejski technik”  realizowany ze środków Programu Erasmus+ w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Uczestnicy  realizują program zagranicznych mobilności zawodowych obejmujących wdrożenie programów praktyk dla wybranych kierunków oraz programu kulturowego, we współpracy z greckim partnerem Olympus Education Services Single Member P.C.  Głównym celem projektu „Europejski Technik” jest stworzenie możliwości rozwoju zawodowego uczniów ZST w Czartajewie kształcących się w zawodach technik ekonomista, technik elektryk, technik informatyk oraz technik usług fryzjerskich, poprzez rozwój współpracy międzynarodowej w ramach sektora kształcenia i szkolenia zawodowego oraz realizację staży zawodowych w greckich przedsiębiorstwach. Nasza młodzież wyjeżdża dwa razy w roku do Grecji.

Podróże kształcą, dają dużo wspomnień, wrażeń oraz przeżyć. Mamy nadzieję, że dobre praktyki wyjazdów zagranicznych młodzieży z ZST Czartajew będą długo kontynuowane.

Wrześniowy Zjazd Absolwentów umożliwi Państwu spotkać się i przypomnieć piękne chwile spędzone na wyjazdach zagranicznych.

 Opracowały: N.Gusiewa-Romaniuk, K.Mantur