Przejdź do treści

Lekarz medycyny pracy - badania kandydatów

    Lekarz medycyny pracy przeprowadzi badania kandydatów do klas 1 w dniu 28 lipca według harmonogramu: 9.00 - 12.00 uczniowie, którzy złożyli podania do Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie od 12.00 pozostali. Badania odbędą się na sali konferencyjnej w internacie i są bezpłatne. Jeśli dziecko ma ogólny dobry stan zdrowia może być bez rodzica.

Harmonogram egzaminów zawodowych w sesji LATO 2023

Czytaj więcej...

Finał XLVI OWiUR

   W dniach 27 i 28 maja na terenie Kampusu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyły się eliminacje centralne - Finał XLVI OWiUR.

  Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy oraz umiejętności praktycznych organizowany w naszym kraju, któremu patronuje Ministerstwo Edukacji i Nauki, a także Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

   Uczniowie z całej Polski na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie rywalizowali w 8 blokach tematycznych: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa, ogrodnictwo, agrobiznes, leśnictwo, architektura krajobrazu oraz weterynaria.

   Przybyłych uczestników oraz gości powitał przewodniczący okręgu olsztyńskiego dr hab. inż. Arkadiusz Stępień, prof. UWM, podkreślając jakim wyróżnieniem jest sam udział w finale Olimpiady. Gratulacje finalistom złożyły władze rektorskie UWM, przedstawiciel kuratorium w imieniu Ministra Edukacji i Nauki oraz przewodniczący Komitetu Głównego OWiUR dr hab. Wiesław Świderek, który dokonał inauguracji tegorocznego finału.

   Naszą szkołę w tym roku reprezentowała Zuzanna Daniluk z klasy III Technikum Ekonomicznego. Po uroczystym otwarciu zmagań w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego przyszedł czas na sprawdzenie wiedzy olimpijczyków. Pierwszym etapem zmagań był test. W każdym z 8 bloków tematycznych należało udzielić odpowiedzi na 60 pytań. Drugim etapem była część praktyczna, składająca się z 3 zadań. Łącznie uczestnicy mogą zebrać 120 punktów.

   W wyniku zmagań w bloku agrobiznes Zuzanna Daniluk uczennica Zespołu Szkół Technicznych zdobyła tytuł laureata Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Jest to kolejny sukces naszej szkoły. W poprzednich edycjach Olimpiady w roku 2022 na SGGW Warszawie i 2021 roku na Uniwersytecie Technologiczno- Przyrodniczym Bydgoszczy tytuł laureata zdobywał Adrian Zalewski. Opiekunem zarówno Zuzi, jak i wcześniej Adriana był p. Ludwik Zaremba.

Serdeczne gratulacje Zuzi i p. Ludwikowi Zarembie składa Dyrekcja, Rada Pedagogiczna oraz cała społeczność szkolna.

Czytaj więcej...

Dzień Dziecka w ZST Czartajew

 

Czytaj więcej...

Terminarz klasyfikacji końcowej 2022/2023

Terminarz klasyfikacji końcowej w roku szkolnym 2022/2023

06.06.2023 Wystawienie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych w klasach I – IV technikum do godz. 10.00

16.06.2023 Wystawienie klasyfikacyjnych ocen rocznych w klasach I – IV technikum do godz. 16.00

20.06.2023 Posiedzenie rady pedagogicznej uchwalającej wyniki klasyfikacji klas I – IV technikum o godz. 15.30