Przejdź do treści

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

18 listopada, stu siedemdziesięciu trzech uczniów szkół średnich z województwa podlaskiego, odebrało stypendia Prezesa Rady Ministrów. W ich gronie znaleźli się również nasi uczniowie Zuzanna Daniluk z klasy III TE i Damian Grzyb z klasy IV TI(4) jako najlepsi uczniowie w swoich typach szkół w roku szkolnym 2021/22.

- Trzeba doceniać dobrych uczniów dobrym słowem, ale warto także finansowo. Stąd stypendia prezesa Rady Ministrów służą temu, aby docenić najlepszych uczniów (...). To dobry element służący promocji ich osiągnięć, ale także docenienie tego, co robią na co dzień, ich ciężkiej pracy i pozwolenie na to, aby skorzystali ze środków finansowych na realizację swoich upodobań, swoich zainteresowań – powiedział wiceminister Dariusz Piontkowski.

Kurator Beata Pietruszka podkreślała, że stypendia dostają uczniowie najzdolniejsi, z najlepszymi wynikami. - Takie stypendium otrzymuje uczeń, który ma świadectwo z wyróżnieniem, najwyższą średnią ocen w szkole albo przynajmniej szczególne osiągnięcia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, a z pozostałych przedmiotów co najmniej oceny dobre. Są to więc osoby, które cenią sobie naukę – mówiła kurator.