Przejdź do treści

Kształcenie dualne w ZST Czartajew

Dualne kształcenie zawodowe opiera się na ścisłej współpracy dwóch partnerów: przedsiębiorstwa oraz szkoły -  to połączenie kształcenia teoretycznego z kształceniem praktycznym . W ramach przedmiotu techniki wytwarzania, w szkole przekazywana jest wiedza teoretyczna,  a przedsiębiorstwo przejmuje odpowiedzialność za kształcenie praktyczne  w tym zakresie.  W tym roku szkolnym, to uczniowie III klasy kształcący się w zawodzie technik mechanik jeden dzień  w tygodniu spędzają w firmie Z.P.U.H „FIMET” w Siemiatyczach, gdzie wykonując zadania w rzeczywistych warunkach pracy, stosują wiedzę i umiejętności zawodowe nabyte w szkole.  To nie jedyny kierunek kształcenia, który realizuje tę formę nauczania - w ubiegłym roku zajęcia dualne mieli również uczniowie uczący się w zawodzie technik elektryk  ( odbywali je w firmie „EL-STAW” w Siemiatyczach).