Przejdź do treści

Terminarz klasyfikacji śródrocznej w roku szkolnym 2022/2023

05.01.2023Wystawienie przewidywanych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych w klasach I – IV technikum do godz. 15.30

17.01.2023Wystawienie klasyfikacyjnych ocen śródrocznych w klasach I – IV technikum do godz. 15.30

19.01.2023Posiedzenie rady pedagogicznej uchwalającej wyniki klasyfikacji klas I – IV technikum o godz. 15.30

16.02.2023Posiedzenie rady pedagogicznej podsumowujące pracę dydaktyczno – wychowawczą za I półrocze roku szkolnego 2022/2023 o godz. 15.30