Przejdź do treści

Młodzi teologowie o miłości Bożej

Olimpiada Teologii Katolickiej - etap diecezjalny„Bóg jest miłością Objawioną w Słowie” – to temat przewodni XXXIII Olimpiady Teologii Katolickiej, której tegorocznym gospodarzem jest diecezja pelplińska. Etap diecezjalny konkursu odbył się 12 stycznia 2023 r. w Drohiczynie.

Dwudziestu pięciu uczniów z trzynastu szkół leżących na terenie diecezji drohiczyńskiej mierzyło się na etapie diecezjalnym w tym dwoje przedstawicieli Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie Sabina Marciniuk kl. III TUF i Marcin Lewandowski Kl. III TI, których opiekunem był ks. Dariusz Tworkowski. Czterdziestopięciominutowy test z pytaniami otwartymi i zamkniętymi pozwolił na wyłonienie trzech laureatów, którzy będą reprezentować diecezję na etapie ogólnopolskim w Pelplinie.

 Pierwsze miejsce zajęła Julia Czarnocka z I Liceum Ogólnokształcącego  im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokołowie Podlaskim; miejsce II – Martyna Stańska z Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Sokołowie Podlaskim; miejsce III – Klaudia Brzozowska z I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim. Jak podkreślił koordynator diecezjalnego etapu konkursu ks. kan. Krzysztof Mielnicki, pozostali uczestnicy zajęli miejsce czwarte.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki, natomiast zwycięscy nagrody ufundowane przez diecezję drohiczyńska oraz wydawnictwo Jedność. Ich wyręczenia dokonał bp Piotr Sawczuk. Upominki trafiły również do rąk przybyłych opiekunów i rodziców.

W słowie skierowanym do przybyłych ks. Biskup wyraził radość, że Olimpiada Teologii Katolickiej cieszy się zainteresowaniem wśród młodzieży. Podziękował uczestnikom, opiekunom oraz rodzicom za przystąpienie do konkursu. Nawiązując do jego tematu zauważył, że szczególnie w czasie bożonarodzeniowym rozważamy wielką miłość Boga do człowieka, który rodzi się w grocie betlejemskiej, by dokonać na krzyżu dzieła zbawiania. Przypomniał również prawdę, że człowiek został stworzony przez Boga z miłości i najbardziej upodabnia się do swego Stwórcy przez miłość.

Pierwszym etapem konkursu była część na poziomie szkolnym. Przystąpiło do niego 125 uczniów z 13 szkół pod opieką 18 katechetów. Etap ogólnopolski przewidziany jest na 13-15 kwietnia 2023 r. i odbędzie się w Pelplinie.