Przejdź do treści

Wirtualna strzelnica

    W styczniu oddano do użytku wirtualną strzelnicę w naszej szkole. Uczniowie klasy pierwszej i drugiej Oddziału Przygotowania Wojskowego już z niej korzystają.

  Istnieje możliwość nieodpłatnego udostępnienia strzelnicy na potrzeby uczniów szkół, które prowadzą działalność dydaktyczno – wychowawczą w dziedzinie obronności państwa oraz organizacji pozarządowych prowadzących działalność na rzecz obronności państwa, po uprzednim podpisaniu porozumienia z Dyrektorem Zespołu Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie i ustaleniu harmonogramu wizyt. 

Więcej informacji pod numerem tel.: 85 6552870